Feedback website

Met het onderstaande formulier kunt u een verzoek indienen tot wijzigingen en toevoegingen op de LMMI website in het algemeen en het laboratoriumonderzoek gedeelte in het bijzonder. Tevens kunt u de websitecommissie attenderen op fouten die aanwezig zijn bij het gebruik van de website en de database met diagnostisch bepalingen.

Vul hier uw e-mail adres in.

Type hier uw verzoek, of beschrijf de fout die is opgetreden. NB: fouten dienen reproduceerbaar te zijn, svp zo precies mogelijk beschrijven wanneer de fout optreedt.

U kunt hier een suggestie doen voor een oplossing. U bent niet verplicht om dit veld in te vullen.

DIt veld is bedoeld voor de website commissie, u hoeft het niet aan te passen. Uw verzoek wordt alleen in behandeling genomen indien de status op "Open" staat.