Nieuwsbrief LMMI, inhoudelijke editie, september 2012

In de deze editie een bijdrage over het verhoogde risico op malaria bij het gebruik van
voedingssupplementen die ijzer bevatten van Jacobien Veenemans en een bijdrage van
Myriam Vermeeren, José de Ruijter en Karel Heijneman over de Age of BLood Evaluation
studie.

BijlageGrootte
Microsoft Word - 2012 september inhoudelijk.pdf1.24 MB