Laboratoriumonderzoek

Anti-dsDNA
Naam / omschrijving
Anti-dsDNA  
Ziektebeeld
 
Organisme
 
Methode
Fluoro Enzym Immuno Assay 
Monstermateriaal
 
Afnamemateriaal
Bloedbuis (stolbloed, oranje)
 
Bewaarcondities
4°C - 25°C maximaal 5 dagen tot aan onderzoek. 
Frequentie
Dagelijks (met uitzondering van zondag) 
Onderzoeksduur
1 dag 
Referentiewaarde
negatief 
Contactpersonen
Immunologie 013-221 2260

Dr. J.L. Murk, arts-microbioloog, j.murk@etz.nl   
Dr. M. Heron, medisch immunoloog, m.heron@etz.nl 
Ing. P.J.G.M. v.d. Korput, hoofdanalist, p.vandekorput@etz.nl

 
Opmerkingen

Aanvulling op "bewaarconditie" hierboven: Voor langere opslag centrifugeren (5 min. 1500xg) opslaan en vervoeren bij -20°C.

Deze test wordt ingezet van serum van patiënten, die verdacht worden van een autoimuunziekte. Er wordt gezocht naar antistoffen tegen dubbelstrengs-DNA, autoantistoffen gericht tegen DNA in lichaamscellen. De groep patiënten, waar anti dsDNA wordt aangetroffen, omvat m.n. Systemische Lupus Erythematosus (SLE).