Laboratoriumonderzoeken online

Op deze pagina vindt u informatie over diagnostische onderzoeken. Te vinden is wat u moet afnemen, wanneer de test wordt gedaan, de doorlooptijd van de test en meer. U kunt zoeken op organisme of ziektebeeld. De database is nog niet helemaal compleet en zal de komende tijd worden uitgebreid en zal bovendien continu worden geactualiseerd.

Ingebruikname It's The Sample That Moves! bij het St. Elisabeth Ziekenhuis

Na installatie, Site Acceptance Test en training is vanaf maandag 15 maart de Kiestra lijn in gebruik genomen in het bacteriologisch laboratorium van het St. Elisabeth Ziekenhuis. Op initiatief van Marco Janssens is er voor gekozen om vanaf de eerste dag alle soorten monsters in een laag volume met de Kiestra lijn te bewerken om vervolgens per week het volume per monstersoort te verhogen. Het achterliggende idee hierbij was dat de foutieve en ontbrekende settings snel gevonden zouden worden door het aanbieden van alle soorten materiaal.

Database diagnostische bepalingen

Er wordt momenteel hard gewerkt aan de database met de diagnostische bepalingen die op het LMMI worden uitgevoerd. Hierin kan worden gevonden wanneer bepalingen worden gedaan, met welke techniek, hoe het patiëntenmateriaal moet worden afgenomen en hoe het materiaal verzonden moet worden. Er kan binnen deze database worden gezocht op ziekteverwekker en ziektebeeld. De verwachting is dat de database binnen twee maanden online zal staan.

Het LMMI te volgen via Twitter

Updates van de website zijn nu ook te volgen via Twitter. Twitternaam: LMMI_Tilburg

Kiestra geplaatst

Sinds kort is er in het LMMI een semi-geautomatiseerde straat voor bacteriologische bepalingen geplaatst door het bedrijf Kiestra. Hierdoor wordt voorzien in een verbeterde traceerbaarheid van monsters en batches van gebruikte platen en een hogere efficiëntie van het inzetten van bepalingen.

Certificaten opleiding Medisch Moleculair Microbioloog uitgereikt

Dinsdagmiddag 26 januari zijn de eerste certificaten van de opleiding tot Medisch Moleculair Microbioloog (MMM) uitgereikt in het Descartescentrum uitgereikt. Negenentwintig personen kregen een certificaat van dit nieuwe laboratoriumspecialisme.

Inhoud syndiceren