Nieuwsbrief LMMI

Sinds kort brengt het LMMI een nieuwsbrief uit met daarin informatie en achtergonden voor zijn inzenders. Hiebij de eerste uitgave van de Nieuwsbrief, met daarin een artikel van dr. J. Marcelis ontvangen over Tetanus; een abstract uit het nacholingstijdschrift  A & I en een publicatie van prof. dr. J. Kluytmans over MRSA. Het LMMI wenst daarnaast iedereen heel mooie kerstdagen en veel goeds voor het nieuwe jaar toe.

De redactie.

Vervanging wattendrager en port-a-cul

 Met ingang van 3 Oktober 2011 zijn de traditonele receptacula 

 (wattendragers en Port-a-cul) niet meer leverbaar. 

Aanvraagformulieren

Vanaf heden zijn de aanvraagformulieren voor Microbiologie (M) en bloedgroepen (B) in te zien, te printen en te bestellen via de website van het LMMI. Kijk hiervoor bij de link naar aanvraagformulieren in de blauwe navigatiebalk aan de bovenzijde van de pagina.

Het bevolkingsonderzoek PSIE wijzigt per 1 juli 2011 ingrijpend.

Het bevolkingsonderzoek PSIE wijzigt per 1 juli 2011 ingrijpend. Een kort overzicht: 


Nieuw beleid Rhesus (c): screening op laat gevormde c-IEA

IN MEMORIAM

Hoewel we wisten dat hij ernstig ziek was, kwam zijn overlijden op maandag 6 juni toch nog onverwachts en veel te vroeg. We zijn geschokt en verdrietig door de dood van onze collega

dr. Marcel Peeters, arts-microbioloog

Onderzoek naar de EHEC bacterie.

Het LMMI en de afdeling Infectiepreventie van het St. Elisabethziekenhuis met deze mededeling inspelen op de media-aandacht voor de EHEC/STEC- infectie in Duitsland. Er is tot op heden geen reden om extra maatregelen te treffen ten aanzien van de EHEC in Nederland.

Virustransportmedium

Vanaf 1 augustus wordt de uitgifte van virustransportmedium beëindigd. Uitstrijken die u gewend was af te nemen met de wattenstok in dit medium kunnen voortaan worden afgenomen met behulp van de rode (droge) wattendrager.

Virustransportmedium wordt alleen nog uitgegeven in het kader van wetenschappelijke studies. 

Inhoud syndiceren