Laboratoriumonderzoek

Cornea antistoffen
Naam / omschrijving
Cornea antistoffen  
Ziektebeeld
 
Organisme

Ulcus mooren 
Methode
immuunfluorescentie 
Monstermateriaal
 
Afnamemateriaal
Bloedbuis (stolbloed, oranje)
 
Bewaarcondities
12°C - 25°C maximaal 5 dagen tot aan onderzoek. 
Frequentie
 
Onderzoeksduur
14 dagen 
Referentiewaarde
negatief 
Contactpersonen
Immunologie 013-221 2260

Dr. D. Versteeg, arts-microbioloog, d.versteeg@etz.nl   
Dr. M. Heron, medisch immunoloog, m.heron@etz.nl 
Ing. P.J.G.M. v.d. Korput, hoofdanalist, p.vandekorput@etz.nl

 
Opmerkingen

Uitgevoerd door: Sanquin, Plesmanlaan 125, 1066 CX Amsterdam. Dagelijks transport via Medische Microbiologie mogelijk, monsters voor 14.00 uur afleveren

Aanvulling op "bewaarconditie" hierboven: Voor langere opslag centrifugeren (5 min. 1500xg) opslaan en vervoeren bij -20°C.